Tietoa yhdistyksestä

Piispankatuyhdistys

Piispankatu logo 2 valk_mini

valvoo alueen asukkaiden etuja

vaalii alueen arvokasta kulttuurihistoriaa

seuraa alueen rakentamista, liikennejärjestelyjä sekä asumisviihtyvyyttä

järjestää alueen asukkaille tapahtumia ja retkiä

asioista päättää vuosittain valittava hallitus